Projekt „Życie na swoim” ZWIĘKSZA SZANSĘ NA NIEZALEŻNE I SAMODZIELNE ŻYCIE

"ŻYCIE NA SWOIM"

Projekt „Życie na swoim” zakłada prowadzenie mieszkania chronionego – treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z dodatkowymi niepełnosprawnościami i osób wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych na terenie m.st Warszawy. Realizowany będzie przez pobyt całotygodniowy w turnusach trwających maksymalnie do 12 miesięcy oraz w formie krótkookresowego pobytu interwencyjnego.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest przygotowanie 7 osób z niepełnosprawnością intelektualną z dodatkowymi niepełnosprawnościami do możliwie samodzielnego życia.

ADRESACI

Dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną z dodatkowymi niepełnosprawnościami oraz wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych – obojga płci, mieszkańcy Warszawy.

REKRUTACJA

Doboru uczestników dokonywać będzie Komisja. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i przebiegała będzie we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej.

REHABILITACJA społeczna

Praca terapeutyczna oraz system wsparcia odbywać się będzie zarówno w formach indywidualnych jak i grupowych. Co najmniej jeden raz w tygodniu, realizowane będą sesje społeczności.

Zadanie publiczne pt.: „Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowy „Życie na swoim” realizowany jest przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w okresie od 01.07.2016 r. do 30.11.2018 r. oraz współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy.

logo urzędu miasta st. Warszawy logo Stowarzyszenia

Mieszkanie, które uczy żyć

Odpowiednio zorganizowany system wsparcia lokalnego w miejscach przyszłego zamieszkiwania absolwentów mieszkalnictwa chronionego - z powodzeniem zapewni im bezpieczne i pełnowartościowe życie, bez konieczności korzystania z całodobowych niezwykle kosztownych form wsparcia.
Mieszkanie chronione-treningowe szansą na niezależne życie

Rozwój cywilizacji oraz postęp medycyny wpłynął na znaczące wydłużenie życia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dorosłe osoby z tym rodzajem niepełnosprawności najczęściej mieszkają z rodzicami (w coraz bardziej podeszłym wieku), a po ich śmierci w Domach Pomocy Społecznej.

Tradycyjny model systemu wparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną opiera się w znacznym stopniu na świadczeniu opieki i kontroli, a nie na współdziałaniu z nimi.

20 – letnie doświadczenie Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w rehabilitacji tej grupy osób potwierdza szczególną rolę mieszkalnictwa w systemie oparcia społecznego w środowisku oraz jego szczególną aktualność. Przez ten okres wypracowaliśmy system wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi, którego misja, program oraz struktura stawiają na aktywne uczestnictwo, współdziałanie oraz współodpowiedzialność za efekty rehabilitacji samej osoby niepełnosprawnej.

 • szacunkowe dane - w warszawie żyje ponad 50 tys.

  osób z niepełnosprawnością intelektualną

 • ogólna liczba

  mieszkańców w projekcie

 • liczba pracowników

  opiekunowie usamodzielnienia, psycholog, koordynator

 • Liczba wolontariuszy

  Wolontariusze wspierający realizację procesu usamodzielnienia

Aktualności

Kontakt