Trening komunikacyjny

Ma na celu nabycie umiejętności samodzielnego poruszania się po mieście i wyszukiwania dogodnych połączeń. Warsztaty prowadzone są w formie pogadanki, pracy z mapą czy w formie wykładów/warsztatów, dostosowane do możliwości i potrzeb mieszkańców.

Zakres tematów poruszanych podczas treningu:

1. Nabycie wiedzy o stronach internetowych na których można znaleźć informację o rozkładach jazdy komunikacji miejskiej. Jak je znaleźć i z nich korzystać?
2. Nauka wyszukiwania połączeń środków komunikacji miejskiej za pośrednictwem stron internetowych – ćwiczenia.
3. Rodzaje środków transportu publicznego oraz możliwość korzystania z nich.
4. Nabycie umiejętności w samodzielnym wyszukiwaniu tras, środków transportu publicznego.
5. Jak wyszukiwać dołączenia uwzględniając w nich godzinę odjazdu, czas przejazdu. Dokonywanie samodzielnej selekcji w obszarze najdogodniejszych połączeń wraz z możliwością dogodnych przesiadek.
6. Bilety komunikacji miejskiej: Ich ceny (w tym możliwości skorzystania z ulg) wybranie odpowiedniego oraz jego zakup. Co nam grozi kiedy jeździmy bez ważnego biletu. Pozyskanie niezbędnych informacji.
7. Po co nam regulamin korzystania z komunikacji miejskie? Jak należy zachowywać się w komunikacji miejskiej ? Co możemy przewozić w środkach transportu publicznego?
8. Wyszukiwanie informacji o utrudnieniach w ruchu. Nabycie umiejętności wyszukiwania alternatywnej trasy dojazdu.
9. Porównanie szybkości dojazdu poszczególnymi środkami transportu publicznego. Czym jest szybciej i dlaczego?
10. Samodzielne zaplanowanie najbardziej dogodnej trasy dojazdu w wyznaczone miejsce – ćwiczenia praktyczne.
11. Warszawska Karta Miejska.
12. Karta Warszawiaka i Karta Młodego Warszawiaka.
13. E- Hologram – niezbędna informacje.
14. Poruszanie się po stronie ZTM, jakdojade.pl w celu wyszukiwania niezbędnych informacji – ćwiczenia praktyczne.
15. Mapy komunikacyjne Warszawy.
16. I i II strefa biletowa. Bilety ZTM komu i jakie przysługują.

Biletomaty w Warszawie_mcht_720x540

Dołącz do Nas!