1%

Home / 1%

TWÓJ 1 PROCENT MOŻE WIELE ZMIENIĆ!

Każdy podatnik będący osobą fizyczną może przekazać 1% swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, wystarczy w deklaracji PIT zaznaczyć właściwą rubrykę i wpisać kwotę, podając nr KRS 00000 800 10.

Dlaczego my?

Działamy już ponad 21 lat, w tym czasie z naszej pomocy i wsparcia w różnej formie skorzystało ponad 70 tysięcy osób: bezrobotnych, bezdomnych, z niepełnosprawnościami, a także dzieci i młodzież. Dla tych grup prowadzimy 15 ośrodków.

Realizujemy programy w obszarze: aktywizacji zawodowej, rehabilitacji społecznej, wychodzenia z bezdomności, resocjalizacji, promocji sztuki i edukacji kulturalnej. Świadczymy poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, zawodowe, prawne, pomoc socjalną, szkolenia i kursy zawodowe, organizujemy turnusy rehabilitacyjne, kampanie społeczne, konkursy itd. Współpracując z administracją państwową i prywatnymi firmami pomagamy zapobiegać wykluczeniu społecznemu.

Jedna złotówka zainwestowana w naszą pracę to dla nas wartość bezcenna.

Deklaracja PIT do Pobrania

Dołącz do Nas!