Projekt „Życie na swoim”

Projekt „Życie na swoim” zakłada prowadzenie mieszkania chronionego – treningowego dla 7 osób z niepełnosprawnością intelektualną z dodatkowymi niepełnosprawnościami i osób wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych na terenie m.st Warszawy w lokalu przy ulicy Kłobuckiej o pow. 119,6 m2. Jego celem będzie przygotowanie mieszkańców do maksymalnie samodzielnego życia (adekwatnie do posiadanych przez poszczególnych beneficjentów potencjałów) oraz utrwalenia i/lub uzyskania niezależności. Realizowany będzie przez pobyt całotygodniowy w turnusach trwających maksymalnie do 12 miesięcy oraz w formie krótkookresowego pobytu interwencyjnego.

Obejmie on następujące działania:

Działanie 1. Drobne prace adaptacyjne i wyposażenie lokalu przeznaczonego na Mieszkanie Chronione Treningowe.
Działanie 2. Promocja projektu i rekrutacja beneficjentów
Działanie 3. Rehabilitacja usamodzielniająca w formie indywidulanej i grupowej,mieszkańców Mieszkania Chronionego Treningowego
Działanie 4. Praca z rodziną i najbliższym otoczeniem beneficjentów projektu oraz środowiskiem lokalnym
Działanie 5. Zarządzanie projektem.

Adresatami zadania będą:
Dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną z dodatkowymi niepełnosprawnościami oraz osoby wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych – obojga płci, mieszkańcy Warszawy. Wszyscy beneficjenci to osoby uczące się, pracując, korzystające z różnych środowiskowych form wsparcia i/lub uczestniczące w równych formach szeroko pojętej rehabilitacji. Jednorazowo w turnusie treningowym weźmie udział 6 osób oraz potencjalnie 1 osoba w zakresie pobytu interwencyjnego. Ogółem obejmiemy szacunkowo 30 beneficjentów projektu.

Miejsce realizacji zadani:
Bezpośrednim miejscem realizacji zadania będzie mieszkanie chronione – treningowe:
– ul. Kłobucka, 02 – 699 Warszawa.
Obsługa kadrowo–księgowo będzie realizowana w Biurze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi:
– ul. Targowa 82, 03 – 448 Warszawa

logo_biale_wspolfinansowanieProjekt: Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowy „Życie na swoim” realizowany jest przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w okresie 01.07.2016 – 30.11.2018 r. oraz współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy.

Dołącz do Nas!