WOLONTARIAT

Siła naszego mieszkania tkwi w ludziach, którzy go tworzą i wspierają. Możesz się o tym przekonać ofiarując nam swój czas, optymizm, wiedzę.

Od czego zacząć?

Zanim skontaktujesz się z nami, zadaj sobie kilka pytań:

  • co chcesz robić w ramach wolontariatu? – w zależności od umiejętności i zainteresowania, możesz wspólnie z nami organizować czas wolny: spacery, wycieczki, wyjścia kulturalne, aktywność fizyczną: basen, rower, piłka,
  • wsparcie przy prowadzeniu warsztatów kulinarnych, porządkowych, budżetowych,
  • czego chcesz się nauczyć? – wolontariat jest sposobem nabywania umiejętności zawodowych, poznawaniem ciekawych osób, wykonywaniem pracy dającej wiele satysfakcji.

Co oferujemy?

Możliwość rozwoju i zdobywania doświadczenia, inspirującą atmosferę pracy, udział w ciekawym projekcie, zaświadczenie o odbytym wolontariacie wraz z referencjami.

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz wolontariusza
Regulamin pracy wolontariusza
Umowa wolontariacka
Karta czasu pracy wolontariusza

Dołącz do Nas!