Trening czasu wolnego

Cel treningu jest nabycie umiejętności samodzielnego wyszukiwaniu oraz korzystania z atrakcyjnych ofert kulturalnych/rekreacyjnych.

Trening organizacji czasu wolnego będzie zawierał:
1) Naukę konstruktywnego gospodarowania wolnym czasem.
2) Nabycia umiejętności wyszukiwania atrakcyjnych miejsc, dokonywania samodzielnej selekcji atrakcyjnych ofert kulturalnych/rekreacyjnych.
3) Nabycie umiejętności pozyskania informacji o cenach biletów wstępu (w tym możliwości skorzystania z ulg), warunków wstępu do określonego miejsca oraz umiejętności rezerwacji terminu wstępu.
4) Nabycie umiejętności przeprowadzenia rozmowy telefonicznej w celu uzyskania informacji o wyszukiwanym wydarzeniu kulturalnym/rekreacyjnym.
5) Pozyskanie informacji z Internetu o interesującym wydarzeniu kulturalnym, na które planowane jest wyjście w celu zgłębienia wiedzy o nim.
6) Nabycie umiejętności wyszukania informacji o dogodnym dojeździe w konkretne miejsce kulturalne/rekreacyjne wraz z opcją powrotu z wyznaczonego miejsca.
7) Usystematyzowanie nabytej wcześniej przez mieszkańców domu treningowego wiedzy.

Tematy treningu:

1. Czym jest czas wolny i dlaczego warto go dobrze zagospodarować. Z jakich aktywności można skorzystać.
2. W jaki sposób pozyskiwać informacje o ciekawych wydarzeniach kulturalnych/rekreacyjnych. Informacje o stronach internetowych, z których takie informacje można pozyskać.
3. Samodzielne wyszukiwanie atrakcyjnych ofert kulturalnych/rekreacyjnych. Selekcja i wybór atrakcyjnych/interesujących ofert.
4. Wyszukiwanie informacji o możliwości wstępu, informacji o biletach (ulgach), godzinach otwarcia. Samodzielna rezerwacja wstępu poprzez stronę internetową, informacji o możliwości wypożyczenia sprzętu oraz kosztów z tym związanych.
5. Nabycie umiejętności pozyskania informacji poprzez kontakt telefoniczny z wybraną placówką kulturalną. Ćwiczenie umiejętności.
6. Jak zachowywać się w placówce kulturalno-oświatowej (co wolno, czego nie w muzeum, wyszukanie oraz zapoznanie się z regulaminem placówki).
7. Nabycie umiejętności samodzielnego wyszukania dogodnego dojazdu komunikacją miejską do wybranej wcześniej placówki kulturalnej/miejsca rekreacji w opcją powrotu.
8. W ramach treningu organizacji czasu wolnego, podróż do wybranych miejsc kulturano-oświatowych w celu utrwalenia nabytej wiedzy.
9. Usystematyzowanie oraz utrwalenie przyswojonej przez mieszkańców wiedzy poprzez powtarzanie nabytych podczas treningu umiejętności.
10. Podsumowanie. Poruszenie tematów będących w kręgu zainteresowania mieszkańców Domu Treningowego. Pytania, wnioski, refleksje.

wakacje_mcht_720x540

Dołącz do Nas!