Dokumenty

Osoba która może przystąpić do projektu musi:

 • być dorosła, w wielu 20-60 lat,
 • być mieszkańcem m.st. Warszawy,
 • mieć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności intelektualnej w tym z dodatkowymi niepełnosprawnościami,
 • uczestniczyć w szeroko pojętej rehabilitacji społecznej i/lub zawodowej (różnego rodzaju aktywności: ośrodki dziennego pobytu, ośrodki wsparcia, warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, itp., zatrudnienie wspomagane i inne, lub uczestniczący w różnych formach szeroko pojętej rehabilitacji społecznej.

Wymagane dokumenty do kwalifikacji uczestnika:

 • Regulamin Organizacyjny Mieszkania
 • Arkusz Kwalifikacyjny Uczestnika
 • Arkusz Diagnostyczny Indywidualnego Programu Usamodzielnienia
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • Deklaracja udziału w projekcie
 • Zaświadczenia potwierdzające udział w rehabilitacji społecznej, zatrudnienia
 • Zgoda na wykorzystanie wizerunku
 • Obowiązek informacyjny

Rekrutacja beneficjentów zadania-dokonywana będzie przez Komisję składająca się z: koordynatora projektu oraz przedstawiciela SOD wskazanego przez Zarząd. W składzie Komisji ma prawo uczestnictwa przedstawiciel Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st.Warszawy. Rekrutacjaprowadzonawewspółpracyzośrodkamipomocyspołecznejzgodniez Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie mieszkań chronionych.

Jednorazowo do mieszkania kwalifikowanych będzie sześć osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jedno miejsce zarezerwowane zostanie w celach krótkoterminowego pobytu,w przypadkach losowych. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zasadami zapisanymi w Regulaminie Organizacyjnym Mieszkania Chronionego-Treningowego w oparciu o Arkusz Kwalifikacyjny Kandydata.

Dołącz do Nas!