Dokumenty

Osoba która może przystąpić do projektu musi:

  • być dorosła,
  • być mieszkańcem m.st. Warszawy,
  • mieć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( w tym niepełnosprawność intelektualna z dodatkowymi niepełnosprawnościami oraz osoby wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych),
  • uczestniczyć w szeroko pojętej rehabilitacji społecznej i/lub zawodowej (różnego rodzaju aktywności: Ośrodki dziennego pobytu itp., zatrudnienie wspomagane i inne.

Wymagane dokumenty do kwalifikacji uczestnika:

  • Regulamin Organizacyjny Mieszkania
  • AKU (Arkusz Kwalifikacyjny Uczestnika)
  • Zgoda na wykorzystanie wizerunku
  • AD_IPU (Arkusz Diagnostyczny Indywidualnego Programu Usamodzielnienia)
  • IPU (Indywidualny Program Usamodzielnienia)
Dołącz do Nas!