Dokumenty

Osoba która może przystąpić do projektu musi:

 • być dorosła,
 • być mieszkańcem m.st. Warszawy,
 • mieć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( w tym niepełnosprawność intelektualna z dodatkowymi niepełnosprawnościami oraz osoby wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych),
 • uczestniczyć w szeroko pojętej rehabilitacji społecznej i/lub zawodowej (różnego rodzaju aktywności: Ośrodki dziennego pobytu itp., zatrudnienie wspomagane i inne.

Wymagane dokumenty do kwalifikacji uczestnika:

 • Regulamin Organizacyjny Mieszkania
 • AKU (Arkusz Kwalifikacyjny Uczestnika)
 • Deklaracja Udziału w Projekcie
 • IK (Indywidualny Kontrakt zawierany z uczestnikiem projektu)
 • Zgoda na podawanie leków
 • Zgoda na wykorzystanie wizerunku
 • AD_IPU (Arkusz Diagnostyczny Indywidualnego Programu Usamodzielnienia)
 • IPU (Indywidualny Program Usamodzielnienia)

Do pobrania:

1. Arkusz Kwalifikacyjny kandydata
2. Regulamin Organizacyjny Mieszkania Treningowego

Dołącz do Nas!