PROJEKT „ŻYCIE NA SWOIM – edycja II”

Projekt „Życie na swoim – edycja II” zakłada prowadzenie mieszkania chronionego-treningowego i organizowanie okresowego pobytu dla ogółem 7 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i dodatkowymi niepełnosprawnościami – w lokalu mieszczącym się przy ul. Kłobuckiej o łącznej powierzchni 119,6 m². Jego celem będzie przygotowanie mieszkańców do samodzielnego funkcjonowania w środowisku i integracji ze społecznością lokalną. Treningi w mieszkaniu, prowadzone pod opieką specjalistów, zmierzają do uzyskania przez beneficjentów zdolności samodzielnego życia lub uzyskania/utrwalenia niezależności – umożliwiających funkcjonowanie poza domem rodzinnym. Mieszkanie obejmuje miejsce na tzw. pobyt krótkoterminowy dotyczący nieprzewidzianych sytuacji życiowych. Zadanie realizowane będzie poprzez pobyty całotygodniowe w turnusach trwających do 12 miesięcy (w sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się przedłużenie pobytu) oraz w formie krótkookresowego pobytu interwencyjnego trwającego do 1 miesiąca.

logo_biale_wspolfinansowanieProjekt: „Życie na swoim – edycja II” Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych wraz z prowadzeniem miejsca interwencyjnego” realizowany jest przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w okresie 01.12.2018r. – 30.11.2021r. oraz współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawa (umowa nr PS/B/VI/3/1/584/2018-2021).

Dołącz do Nas!