Pierwsze spotkanie Rady Programowej za nami

Zapowiada się kolejny dzień pełen pracy. Wreszcie udało nam się przywrócić porządek mieszkaniu. Teraz czekamy jedynie na przyjazd sprzętu i przewidujemy pracowity weekend…
Za nami również pierwsze spotkanie rady programowej Mieszkania składająca się zkoordynatora i wszystkich pracowników merytorycznych.

Już niebawem jej zadaniem będzie:

  • planowanie, opracowywanie, weryfikacja i ewaluacja Indywidualnych Programów Usamodzielnienia
  • realizowanie spotkań ewaluacyjnych z beneficjentami i przedstawicielami ich najbliższego środowiska;
  • organizowanie interdyscyplinarnych spotkań przy rozwiązywaniu szczególnie problematycznych sytuacji życiowych mieszkańców;
  • organizowanie wewnętrznych szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji pracowników;
  • udział w posiedzeniach Komisji Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności – podkomisji ds. mieszkalnictwa chronionego;
  • planowanie i realizowanie działań na rzecz i we współpracy ze społecznością lokalną;
  • uczestnictwo w posiedzeniach Rady Superwizyjnej.

Zapowiada się naprawdę obiecująco, ale o tym przekonacie się niebawem 🙂

Dołącz do Nas!